Thành viên
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viên
Xếp hạng thành viên
  1. HOÀNG VĂN THẢO : tham gia 105 đề thi, trả lời 350 câu , có 246 câu đúng , 104 câu chưa đúng.
  2. huyen : tham gia 105 đề thi, trả lời 123 câu , có 69 câu đúng , 54 câu chưa đúng.
  3. Phụng : tham gia 102 đề thi, trả lời 249 câu , có 164 câu đúng , 85 câu chưa đúng.
  4. hà thị chiều : tham gia 102 đề thi, trả lời 247 câu , có 150 câu đúng , 97 câu chưa đúng.
  5. nguyen nguyet : tham gia 92 đề thi, trả lời 254 câu , có 104 câu đúng , 150 câu chưa đúng.
  6. Phan Phương : tham gia 90 đề thi, trả lời 124 câu , có 101 câu đúng , 23 câu chưa đúng.
  7. Hoàng Hồ Kim Minh : tham gia 69 đề thi, trả lời 678 câu , có 466 câu đúng , 212 câu chưa đúng.
  8. Lê Văn Đạt : tham gia 50 đề thi, trả lời 106 câu , có 66 câu đúng , 40 câu chưa đúng.
  9. trần tâm : tham gia 42 đề thi, trả lời 472 câu , có 358 câu đúng , 114 câu chưa đúng.
  10. pHAM DOAN CUONG : tham gia 36 đề thi, trả lời 353 câu , có 239 câu đúng , 114 câu chưa đúng.
Bổ sung ngân hàng câu hỏi

Thuộc chuyên ngành

Độ khó:

Nội dung câu hỏi*:

Thông tin trả lời

STT Nội dung trả lời Đáp án
1.  * 
2.  * 
3.
4.
5.
6.

Trắc nghiệm kiến thức chung

Nơi thi thử, Kiểm tra kiến thức cơ bản ...

Ngày bắt đầu:
01/12/2017
Ngày kết thúc:
27/12/2018

IQ Test
Thời gian thi: 10 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: IQ Test
Kinh tế Vĩ mô & Vi mô
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 30
Chuyên ngành: Kinh tế Vĩ mô & Vi mô
Kiểm tra kiến thức chứng khoán
Thời gian thi: 45 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Chứng khoán
Trắc nghiệm kiến thức phổ thông 01
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Trắc nghiệm kiến thức phổ thông 02
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Thử tài kiến thức phổ thông 01
Thời gian thi: 45 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Thử tài kiến thức phổ thông 02
Thời gian thi: 45 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Thử tài kiến thức phổ thông 03
Thời gian thi: 45 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Thử tài kiến thức phổ thông 04
Thời gian thi: 45 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp 001
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp 002
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp 003
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp 004
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp 005
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp 006
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: Kiến thức phổ thông
IQ Test 01
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: IQ Test
IQ Test 02
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: IQ Test
IQ Test 03
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: IQ Test
IQ Test 04
Thời gian thi: 30 phút
Số câu hỏi: 10
Chuyên ngành: IQ Test

Trở lại trang trước

Liked

Bấm like để vào trang web