Thành viên
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viên
Xếp hạng thành viên
  1. HOÀNG VĂN THẢO : tham gia 105 đề thi, trả lời 350 câu , có 246 câu đúng , 104 câu chưa đúng.
  2. huyen : tham gia 105 đề thi, trả lời 123 câu , có 69 câu đúng , 54 câu chưa đúng.
  3. Phụng : tham gia 102 đề thi, trả lời 249 câu , có 164 câu đúng , 85 câu chưa đúng.
  4. hà thị chiều : tham gia 102 đề thi, trả lời 247 câu , có 150 câu đúng , 97 câu chưa đúng.
  5. nguyen nguyet : tham gia 92 đề thi, trả lời 254 câu , có 104 câu đúng , 150 câu chưa đúng.
  6. Phan Phương : tham gia 90 đề thi, trả lời 124 câu , có 101 câu đúng , 23 câu chưa đúng.
  7. Hoàng Hồ Kim Minh : tham gia 69 đề thi, trả lời 678 câu , có 466 câu đúng , 212 câu chưa đúng.
  8. Lê Văn Đạt : tham gia 50 đề thi, trả lời 106 câu , có 66 câu đúng , 40 câu chưa đúng.
  9. trần tâm : tham gia 42 đề thi, trả lời 472 câu , có 358 câu đúng , 114 câu chưa đúng.
  10. pHAM DOAN CUONG : tham gia 36 đề thi, trả lời 353 câu , có 239 câu đúng , 114 câu chưa đúng.
Bổ sung ngân hàng câu hỏi

Thuộc chuyên ngành

Độ khó:

Nội dung câu hỏi*:

Thông tin trả lời

STT Nội dung trả lời Đáp án
1.  * 
2.  * 
3.
4.
5.
6.

Tuyển ứng viên lập trình WEB

Chúng tôi cần tuyển ứng viên lập trình mảng ứng dụng web cho một số công ty tại tpHCM. Các ứng viên vui lòng trắc nghiệm và gửi kết quả + hồ sơ về email hocnv@3stone.vn để được xem xét phỏng vấn trực tiếp.
Chân thành cảm ơn.
 

Ngày bắt đầu:
02/08/2017
Ngày kết thúc:
31/08/2018

Tuyển lập trình WEB
Thời gian thi: 45 phút
Số câu hỏi: 30
Chuyên ngành: Flash & HTML, Lập trình PHP
Tuyển ứng viên Leader ứng dụng WEB
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 45
Chuyên ngành: Flash & HTML, Lập trình PHP, Lập trình #NET, Quản lý dự án

Trở lại trang trước

Liked

Bấm like để vào trang web